İneklerde eklem yaraları

ineklerde yataklıktan kaynaklanmayan eklem ve diz yaraları ve şişmeleri nedenleri; Saç Mineral Analizi: köpekler, atlar, sığırlar ve kediler için kullanılabilir. 40 element, 16 besin, 9 gerekli olmayan element ve 15 toksik element test yapılmakta ve bu bilimsel bir testtir.

Hangi hayvan yatağı iyi

inek yatağı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve inek yatağı nasıl olmalı? alım kararı vermeden önce inek yatağı nasıl olmalı, ve nelere bakmamız gerekir? Sizin için inek yataklarını inceledik ve karşılaştırdık

Ahır durakları nasıl olmalı

Durak ölçüleri ve yönlendirmeleri; ineklerin refahı, sağlığı ve verimliliği için rahat, temiz ve kuru bir dinlenme alanı sağlanmalıdır. ineklerin refahı, sağlığı ve verimliliği için rahat, temiz ve kuru bir dinlenme alanı sağlanmalıdır. İnekler genellikle günün 10-14 saatini (gün içinde beş veya daha fazla aralıkla) yatarak geçirmektedir.

Hayvan yatak malzemeleri ve maliyetleri

Ahır Duraklarında; hayvan yatak malzemeleri ve maliyetleri: Kum/ sap saman/ kauçuk yatak mukayeseleri. Kum kullanımın olumlu tarafları: Hayvanın vücudunu çok iyi bir şekilde uygundur. Organik materyal olduğu için bakterilerin gelişmesi düşüktür (ancak dikkate alınmalıdır ki, sağım hanelerdeki hijyene etkisi ile enfeksiyonların yayılmasında önemli role sahiptir) Temiz hayvanlar. Ekonomik olarak ilk yatırım maliyeti düşüktür. Kum Kullanımın…

Süt sığırlarında Mastitis

Süt sığırlarında mastitis in temel nedeni sağımda yapılan hatalar ve sağım esnasında yapılan temizlik ihmalleri sonucunda; mikropların meme deliğinden meme içerisine girmesidir.

Hayvan barınaklarında refah

Barınak ve Hayvan Refahı:  Hayvan refahı, bakım, yönetim ve hayvana uygulanan olması gerektiği gibi muameleleri içerir. Bir hayvanın refahını korumak, onun fiziksel ve zihinsel ve doğal ihtiyaçlarını sağlamak KONFOR ise hayvanların günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık demektir. Hayvan barınaklarında refah ile ilgili çeşitli faktörlerin hayvan konforu üzerine etkisi vardır. Bu faktörler arasında barınak içi sıcaklık, hava…