Sıyırıcı yolu kauçuk zeminleri TEST

GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH Kraiburg Yürüyüş Zemini Kaplaması Sığırlar için, Tip KURA P -DLG-Test Raporu 5405  

Büyükbaş hayvanlar için Kraiburg Yürüme Yüzey Kaplaması, Tip KURA P DLG Test Raporu 5405- DIG SIGNUM TEST- Ekim 2004 geçti

Tanım ve Teknik Bilgiler

 • Siyah, profilli kauçuk levha halinde zemin kaplaması,
 • 24mm kalınlık
 • Yüzey tutucu üst profili deseni
 • Alt yüzey: çıkıntı yapılı (çıkıntı yüksekliği: 5mm), kir bariyerleri ile (her 30cm’de bir) ve güçlendirilmiş yapboz alanı
 • Kurulumu; birbirine geçmiş yapboz parçalar şeklinde.
 • Her türlü yürüme alanı genişliği itibariyle 2 cm lik kademeler halinde özel olarak imal edilmektedir.

Ana boylar ve ağırlık (her bir altlık için)

 • Uzunluk 1, 250 mm
 • Genişlik 2 cm.lik kademeler halinde 960 mm- 3, 500 mm
 • Kalınlık 24 mm
 • m2 başına ağırlık yaklaşık 22 kg

Garanti: 5 yıl

UYGUNLUK

Kraiburg KURA P tipi yürüme yüzey kaplaması/altlığı büyükbaş hayvan ahırlarındaki yürüme alanlarının yüzey kaplaması/altlık olarak kullanıma uygundur. Tek bir altlık bir yapboz gibi birbirine kenetlenmiş şekilde yerleştirilir. Sorunsuz kullanım için, özellikle kauçuk yüzeylerde uygun bir sıyırıcısını şart koşmaktadır. Yenilenen ahırlardaki mevcut sıyırıcılar, Kraiburg firmasının öngördüğü şekilde yeniden uyarlanmalıdır.

TEKNİK KRİTERLER

Aşınma/yıpranmaya karşı direnç, dayanıklılık ve eskime

Standard hale getirilmiş sürtünme aşındırma testinde, zemin 500 N basınçta zımpara kâğıdı (yüzey basıncı: 8.1. N/ cm2) baskısı altında zımparalanmıştır. 10,000 kez tekrarlanan ileri-geri sürtmenin ardından, aşınma derinliği 0.8 mm olmuştur. Buda; altlığın yüksekliğinin yaklaşık %3’ üne tekabül etmektedir. Zımparalanmış /düzlenmiş yüzeyde (61.5 cm2), 1.5gr aşınmıştır. Düşük aşınma derinliği ve bu itibarla küçük miktarda aşınma oluşmuştur, zeminin aşınma dayanımının iyi olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Çelik ayak ile (temas alanı: 75 cm2) ile yapılan test standında oluşan sürekli basma yükleme testine maruz kalınmasının adından; 5,000 N (yaklaşık 500 kg’ ne tekabül ediyor)’lik 250,000 alternatif yükün ardından yürüme yüzeyi üzerinde kayda değer bir aşınma (yüzeyde ve altında) ve herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Kalıcı bir deformasyona da rastlanmamıştır.

DIN 51 958’ e uygun olarak laktik asit ile yapılan asit testinde yüzeyde; şişme, yumuşama ya da zarar görme gibi herhangi bir hasara rastlanmamıştır.

Boyutsal dayanıklılık/sabitlik

Uygun bir şekilde kurulduktan sonra, test süresince pratik ve uygun bir kullanım sonucunda dikkate değer, uzunlukla ilgili ya da genişlikle ilgili bir değişim gözlemlenmemiştir. Deformasyona da rastlanmamıştır.

Taşıma, Kurulum    

Kurulum/montaj talimatları detaylıdır ve resimler sayesinde de kolayca anlaşılabilmektedir. (Montaj aşamalarının sırasını gösteren bir CD-ROM da vardır). Sıyırıcıya ilişkin bir kullanım broşürü; sıyırıcının kullanımı ve tasarımı ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Altlık ahır sahibi tarafından monte edilebilmektedir. Montaj şartları makul limitler dahilindedir. Altlıklar yapboz gibi bir-birine geçmelidir ve sekiz adet çivi kullanılarak (tip SK 8 x 80/40 A2, pullar ile birlikte) belirli noktalardan sabitlenir. Yürüyüş alanı kaplamasının montajının güvenli ve stabil olduğu test sürecinde kanıtlanmıştır.  Sabitleme sistemine ilişkin nihai bir değerlendirme mümkün olmamıştır.

Temizleme/ Kirletme

Uygun bir gübre sıyırıcının kullanılması halinde, yürüyüş zemini kaplamasının temizliği herhangi bir zorluk çıkarmamaktadır. Yüksek basınçlı temizleyici (yaklaşık 145 bar, temizleme süresi: 1 dakika) ile yapılan test denemeleri sırasında zemin üzerinde hasara sadece kalın ağızlıkla kullanım sırasında 30 cm. lik minimum mesafenin ve düz/yassı – jet ağızlıkla kullanım sırasında da 10 cm. lik minimum mesafenin gözetilmediği durumlarda rastlanmıştır. Yürüme yüzeyinin alt kısmında ise nem (idrar ve dışkı) birikmektedir. Bunun da önüne geçilmesi mümkün değildir.

Garanti ve geri dönüşüm

Garanti şartları uyarınca, imalatçı 5 yıllık bir garanti vermektedir. Müşteri şayet nakliye ücretini üstlenirse, imalatçı yürüme yüzeyini/altlığı temiz halde geri almaktadır. İmalatçı altlığı geri alacağını yazılı olarak teyit etmiş bulunmaktadır.

HAYVANLARLA İLGİLİ KRİTERLER


SAHA TESTLERİ veDavranış gözlemleri

Davranış gözlemleri test çiftliğinde hayvanların yatma alanında yapılmış ve 120 adet süt ineği- Simental ırkından (100 inek) ve Alman Holstein ırkından (20 inek)- teste tabi tutulmuştur.

Hareket davranışı

Yürüme yüzeyinin yerleştirilmesinden sonra, ineklerin hareket kabiliyeti önemli ölçüde artmıştır. Hareketler rahat ve yumuşaktır. On adet tesadüfi örneklemeye göre seçilen hayvanların davranışlarında yapılan gözlemde; hayvanların yürüme şekli rahat ve yumuşak halde iken 64- 82 cm.lik mesafenin yüründüğü tespit edilmiştir. Referans çiftlik ile mukayese edildiğinde, ortalama yürüme mesafesi biraz daha uzundur. Artan ve engellenmeyen hareketsel faaliyetler nedeniyle, hayvanlar davranışları görünür bir şekilde engellenmeden kaymaktadır.

Yürüyüş sırasında 30 hayvanın baş konumu ve hareketleri incelenmiştir. Bu gözlemlerde, baş yukarıdayken (örneğin boyun-omuz başı çizgisi ve uzatılmış ar ka çizgi arasındaki açı 20 dereceden küçükse) ve baş aşağıdayken (20 dereceden daha fazla bir açı ile) şeklinde bir ayırım yapılmıştır.  Hayvanların % 70inin başları yukarıda % 30’ unun ise başları aşağıda olarak tespit edilmiştir. Yüksek konumdaki bir baş ise hayvanın güvenli ve rahat hareket ettiğine işaret eder.

Rahatlık ve Östrus davranışı

Yaklaşık bir saatlik bir süreç içerisinde tam olarak 30 aktif hayvan gözlemlenmiştir (süt inekleri ne yatarak dinlenme ne de beslenme halinde değillerken). Bu süreç içerisinde hayvanların vücutlarının alt/arka bölgelerini 13 kez yaladığı gözlemlenmiştir. Bunların her birinde hayvan güven içerisinde 3 bacağı üzerinde durmakta idi.

Bu esnada ciddi boyutta östrus hareketlilik gözlemlenmiştir. Hayvanlar yürüyüş alanı kaplaması üzerinde, herhangi bir kayma söz konusu olmaksızın güven içerisinde durmuşlardır.

Yürüyüş alanı kaplamasının montajı sonrasında test çiftliğinde yürüyüş alanında yatan hayvan sayısında Herhangi bir artış gözlemlenmemiştir. İdeal şekilde düzenlenmemiş yatak alanları, hayvanların yürüyüş alanlarında yatma riskini arttırmaktadır.

Ayak tırnakları ile ilgili değerlendirme                                           

d= sırt duvar uzunluğu  Şekil 2  Tırnakların sırt duvar uzunluğu

Ayak Tırnaklarıyla ilgili teşhisler

Sekil-3, ayrı ayrı her 3 değerlendirme tarihinde elde edilen, 60 hayvana ait mekanik-travmatik sonuçları göstermektedir. Yürüyüş zemini kaplamasının kurulumu öncesi her 100 inek başına 362 mekanik-travmatik sonuç kaydedilmiştir. Prensip olarak, bütün teşhis kriterleri her tırnak için ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu nedenle her inekte birden fazla teşhiste tırnak başına birden fazla teşhis yapılmış olması mümkündür.

ŞEKİL 3 

 

Yürüyüş zemini kaplamasının kurulumu öncesi test çiftliğinde 100 hayvan başına 40 enfeksiyon vakası bulunmuştur. Tırnak başına birden fazla teşhis yapılmış olması ve her hayvan için birden fazla teşhis söz konusu olabilir.

SEKİL 4

Çizelge bulunan enfeksiyon vakası sayısına, yürüyüş zemini kaplamasının yanında başka faktörlerinde etkisi olduğunu göstermektedir.

Ayak tırnak sırtı (dorsal) duvar uzunluğu   

KURA P Yürüme yüzeyi kaplamasında altı ay barındırma sonrasında, tırnaklı ayağın dorsal duvar ortalama uzunluğu 0.5 cm. artış göstermiştir. Bu itibarla, ayak tırnaklarının yılda en az iki kere kesilmesi gerekmektedir.

Kayma direnci

Yuvarlak plastik ayak (temas yüzeyi: 75cm2) ile 20mm/saniye hızda yapılan kayma- çekme testleri, kuru ve ıslak yeni kaplamaların iyi bir kayma direncine sahip olduklarını göstermektedir. 3 aylık düzenli bir kullanım süreci sonrası kayma- çekme testi ahırın en az 12 ayrı noktasında (yürüyüş alanı başına en az 3 nokta) tekrarlanmıştır.

Ölçülen sürtünme katsayısı (µ) her seferinde µ=0,45’in üzerindedir ki bu da güvenli bir biçimde durmayı/ adım atma yürüyüşe işaret eder. Yürüyüş zemini kaplamasının üretimi esnasında silikon çözücü bir madde kullanılmaktadır ve bu nedenle kullanımın ilk döneminde sürtünme biraz daha düşüktür. Ancak söz konusu silikon film birkaç gün içerisinde tamamen kaybolur.

Deforme olabilirlik ve elastikiyet

Yeni koşullarda çelik bir ayak ile (temas yüzeyi: 75cm2) uygulanan 2000N’luk (yaklaşık 200kg) penetrasyon gücü ile bilye baskı testinde 3,5mm’lik bir penetrasyon derinliği elde edilmiştir. Elastikiyet ise çelik bir ayak ile (temas yüzeyi: 75cm2) düzenli ve ayrı ayrı 250.000 kez uygulanan 5.000N’luk baskıya maruz bırakılarak ölçülmüştür. Uzun süreli denemeler sonucunda, çelik ayağın penetrasyon derinliği 3,5mm’den 3,45mm’ye (her 3 ölçümün ortalama değerleri) düşmüştür. Bu durum deformabilite çok yavaş gerçekleşen bir azalmaya işaret eder.

Toksikolojik güvenlik

İmalatçı zemin kaplamasının toksikoloji açıdan güvenli olduğunu teyit etmiştir

ARAŞTIRMA SONUCU

Yürüyüş zemini kaplamasını 2 yıla kadar kullanmış olan 16 çiftliğe ait anketler bu test sonuçlarını teyit etmiştir. Bu çiftliklerde toplam 3.960m2 yürüyüş zemini kaplaması monte edilerek kullanılmıştır. Çiftliklerin %65’inde kaplamalar ahır sahibi tarafından monte edilmiştir. Bunların ise %75’i, montajın basit ve pratik olduğu yönünde görüş beyan etmiştir.

Çiftliklerin %44’ünde, kauçuk zeminlere uygun sıyırıcı monte edilmiş, geri kalan %56’lik grupta ise mevcut sıyırıcı yeni zemine adapte edilmiştir. Gübre sıyırma işlemi ilk etapta çiftliklerin %12’sinde sorun çıkarmış olsa da daha sonra çiftliklerin tamamında sorunsuz şekilde gerçekleşmiştir.

Çiftliklerin yaklaşık %81’inde hayvanların davranışlarında gözle görülür oranda değişiklik (baş konumu, artan östrus hareketlilik) fark edilmiştir. Bu çiftliklerin 2’sinde bazı inekler yürüyüş zemini kaplaması kurulumu sonrası yürüyüş alanlarında yattıkları görülmüştür.

Çiftliklerin %87’sinde mekanik-travmatik tırnak yaralanmalarına dair işaretlerde azalma gözlemlenmiştir. Çiftliklerin %62’sinde ayak tırnaklarında değişimler (kaplama yüzeyi, ayak tırnak uzunluğu) görülmüştür.

Tüm bu hususlar yürüme yüzeyi kaplaması KURA P’ nin iyi- çok iyi değerlendirme sonuçları verdiğini ortaya koymakta olup, Kullanıcıların istisnasız tamamı, kendilerine sorulduğunda, yürüyüş zemini kaplaması KURA P için iyi ve çok iyi arasında değişmekte olan değerlendirme notları vermiş ve gerekmesi durumunda yeni alımlarının söz konusu olacağını dile getirmişlerdir.

Değerlendirme özeti

Test Neticesi ve Değerlendirmeler

Uygunluk           Büyükbaş hayvan ahırlarında beton alanlarda yürüme yüzeyi olarak uygun

TEKNİK KRİTERLER (test ve denemeler)
Aşınma ve yıpranmaya karşı direnç, dayanıklılık ve eskime
 • Aşındırma deneyi           Aşınma/ yıpranmaya karşı iyi dayanımlı
 • Sürekli basma yükü       Kalıcı deformasyon gözlenmedi
 • Yüzey                              Dikkat çeken aşınma/ yıpranma gözlenmedi
 • Alt kısmı                          Dikkat çeken aşınma/ yıpranma gözlenmedi
 • Asit deneyi                      Yüzeyde değişiklikler gözlenmedi
 • Boyutsal dayanıklılık/sabitlik     Uzunluk ve genişlik itibariyle kayda değer değişiklikler gözlenmedi
 • Deformasyon                  Yok

Taşıma, Kurulum, bakım , temizlik

 • Sahibi tarafından kurulumu       Makul limitler çerçevesinde şartlar
 • Tutturma                                      Sabit ve güvenli
 • Montaj talimatları                       Detaylı ve kolayca anlaşılabilir
 • Temizleme                                    Uygun bir sıyırıcı kullanılması halinde herhangi bir güçlük söz konusu değil
 • Yüksek basınçlı temizleyici        Düz- jet ağızlıkla minimum mesafe; 10 cm   /Kalın kir ağızlığıyla minimum mesafe;30 cm
Garanti, geri dönüşüm

5 yıl , Altlık imalatçı tarafından geri alınmaktadır.

HAYVANLARLA İLGİLİ KRİTERLER

Davranışsal gözlemler  

 • Hareket etme    Aktivitede artış
 • Rahatlık-/östrus davranışı Bariz artış

Kayma direnci                

 • Kayma testlerinde kayma direnci  İyi
 • Basma güvenliği  İyi
Tırmalama/pençe değerlendirmesi                     
 • Mekanik-travmatik sonuçlar : Bariz olumlu etki
 • Yüzeyin dayanma formu/şekli:  Ayak tırnaklarının % 50’sinden fazla çıkıntı
Deformasyon olabilme ve elastiklik                    
 • Yeni iken    3.5 mm. çok iyi
 • Sürekli basma yüküne maruz kalınmasını müteakip   3.45 mm, çok iyi
Toksikoloji güvenliği
 • PAK testlerinden onay almıştır.
 • İmalatçı tarafından teyit edilmiştir. 

 

Tablo 1: AYAK Tırnakları ile ilgili değerlendirme kriteri

Taşıma yüzeyi değerlendirmesi
 • Ü (1-3)*  Çıkıntılı taşıma yüzeyi
 • R (1-3)* Yuvarlak duvar
Mekanik-travmatik sonuçlar
 • DS       çift taban
 • D         pressmark
 • R6       basınç at toynağı iltihabı (aşırı yükten dolayı)
 • RSG    yük altında tırnaklı ayak tipik basınç noktasında oluşan pençe tabanı ülseri
 • KSG    tırnaklı ayak tabanı ülseri
 • WD     beyaz/ak çizgi hasarı
 • LW      gevşek duvar
 • WL      duvar lezyonu/ duvar ülseri
  • Rot dönen ayak tırnağı ayak(ayak tırnağının kas kirişi değişimi nedeniyle  yukarı kalkmış)
 • SD        uç/dokunma rahatsızlığı
Enfeksiyon ve diğer sonuçlar
  • F          çürüme 1= yayılma, 2= V  ya da  saban izleri/  3 /altderi
  • R          1- 3 subakut form; 4,5 kronik ve kronik olarak tekerrür etme (at toynağı iltihabı)
  • Z           tırnaklı ayaklar arasında flegmon
  • M          Mortellaro hastalığı ( şiddet derecesi 1- 3)
  • Li          Limax/sülük salyangozu( pençeler arasında çıkıntı/tilom)
  • VK        Genişlemiş pençe, ön, dış pençe, arka, iç pençe
  • ZW       Yara/tırnaklı ayaklar arasında cilt üzerinde inflamasyon
   • 1-3 :  Toplam uzunluk itibariyle etkilenen duvar yüzdesini gösterir

 

Temas (Taşıma) Yüzeyinin Sekli Sekil-5 taşıma yüzeyinin tırnak sekli üzerindeki etkilerini göstermektedir. Yürüyüş zemini kaplamasının montajı öncesi tırnakların %92’sinde “round wall”a rastlanmıştır. Yürüyüş zemini kaplaması KURA P üzerinde gecen 9 ayin sonrasında, tırnakların %75’inde sağlıklı temas yüzeyi saptanmıştır. Tırnak Duvarı Uzunluğu Yürüyüş zemini kaplaması KURA P üzerinde gecen 6 ayin ardından, tırnakların ortalama dorsal wall length’i 0,5cm artmıştır. Bu nedenle tırnakların senede en az 2 kez kesilmesi gerekmektedir.