İneklerde eklem yaraları

ineklerde yataklıktan kaynaklanmayan eklem ve diz yaraları ve şişmeleri nedenleri; Saç Mineral Analizi: köpekler, atlar, sığırlar ve kediler için kullanılabilir. 40 element, 16 besin, 9 gerekli olmayan element ve 15 toksik element test yapılmakta ve bu bilimsel bir testtir.

Buzağı yatağı ve altlıkları

Buzağı yatağı (0-2 ay) 60 kg kadar olan buzağılar için yükseltilmiş buzağı kafes ve kulübe yatağı ile genç hayvanlar (2-18 ay) 350 kg kadar için hayvan dostu ve ızgara zeminler ve yükseltilmiş buzağı tarlaları için özel dizayn edilmiş olan ergonomik, yumuşak, kauçuktan imal altlıklar ile Yaşam ortamı zeminleri daima KURU, TEMİZ ve YUMUŞAK

Ahırlarda Korozyon Paslanma Problemi

Hayvan bina ve ahırlarda birçok potansiyel korozyon nedeni vardır. Hayvanlar, nefes alıp verirken havaya çok miktarda nem bırakırlar ve bu şekilde nemin uygun şekilde havalandırılmaması durumunda binada yüksek bağıl nem oluşturur. Yüksek nem, ortamda bulunan her tür malzemenin ıslatma yeteneğine sahip yoğuşma potansiyelini arttırır.

Ahır fanları

Havalandırma sistemleri için doğru fan seçimi, vat başına CFM (dakikada fit küp) olarak listelenen fanın havalandırma verimliliği derecesini (VER) kontrol etmek önemlidir.

Sığırlarda ısı stresi

Sığırlarıda sıcaklık stresini azaltma. Ahır iklimlendirme ve hayvan soğutma yöntemleri ve Süt üreten ineklerin sıcaklık nem indeksi (THI)

Soğuk Hava’da SIĞIRLAR üşürmü

HAYVANLARA KURU ahır ortamı, YETERLİ ve TEMİZ su, hava, yem sağlayarak Soğuk ve etkilerinden korumakla kalmayacağız hayvanların daha sağlıklı ve verimli olmalarını sağlamış olacağız. Soğuk havalarda buzağıların bakımı iyi yapılırsa sorun yaşamazlar.

ineklerde ayak rahatsızlıkları

İneklerde Ayak Rahatsızlıkları: Modern sığırcılık işletmelerinde yüksek verimli ineklerin, ekonomik ömürlerini tamamlamadan elden çıkarılmalarında üreme ve mastitis problemlerinden sonra en çok karşılaşılan problemlerden biriside ineklerde ayak rahatsızlıkları dır.Ayak rahatsızlıklarının işletmelere verdiği ekonomik kayıplar yeterince anlaşılmış değildir. Bu nedenle de maalesef ahır planlamada ve ilk yatırım aşamasında dikkate alınmaz. Süt sığırcılığı işletmelerinde topallık nedeniyle oluşan kayıpların büyüklüğü dikkate…

Hangi hayvan yatağı iyi

inek yatağı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve inek yatağı nasıl olmalı? alım kararı vermeden önce inek yatağı nasıl olmalı, ve nelere bakmamız gerekir? Sizin için inek yataklarını inceledik ve karşılaştırdık

Buzağı kafesleri

Ekonomik ve en sıhhi çözümler için yükseltilmiş buzağı kafesleri veya yükseltilmiş zeminli buzağı tarlası kullanılması önerilmektedir.