İneklerde Yatak Yarası

İneklerde Yatak Yarası sebepleri ve önlemleri. Hayvan yatak ve döşeğinin deri yaralarına etkisi. İnek yatak ve altlık seçiminde dikkat edilmesi gerek hususlar.

Sağmal ineklerde tırnak hastalıkları

AYAK TIRNAK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI  BESLENME KAYNAKLI  ALT YAPI KAYNAKLI LAMİNİTİS * YABANCI CİSİM BATMASI ÇİFT TABAN OLUŞUMU * YUMUŞAK TABAN BEYAZ ÇİZGİ HASTALIĞI * TIRNAK ÇATLAMASI TABAN ÜLSERLERİ * YARALANMALAR  ENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR GENETİK FAKTÖRLER   İNTERDİGİTAL NECROBASİLLOZİS HATALI TIRNAK KESİMİ İNTERDİGİTAL DERMATİTİS DİGİTAL DERMATİT* ÖKÇE CORNUSU EROZYONU *LİMAX Tırnağın yapısı: Hayvan ayağı; Deri ,Yumuşak Doku ve…

İneklerde eklem yaraları

ineklerde yataklıktan kaynaklanmayan eklem ve diz yaraları ve şişmeleri nedenleri; Saç Mineral Analizi: köpekler, atlar, sığırlar ve kediler için kullanılabilir. 40 element, 16 besin, 9 gerekli olmayan element ve 15 toksik element test yapılmakta ve bu bilimsel bir testtir.

Ahırlarda Korozyon Paslanma Problemi

Hayvan bina ve ahırlarda birçok potansiyel korozyon nedeni vardır. Hayvanlar, nefes alıp verirken havaya çok miktarda nem bırakırlar ve bu şekilde nemin uygun şekilde havalandırılmaması durumunda binada yüksek bağıl nem oluşturur. Yüksek nem, ortamda bulunan her tür malzemenin ıslatma yeteneğine sahip yoğuşma potansiyelini arttırır.

inekler nasıl yatar

inekler nasıl yatar: Yatak zeminin kalitesi ineğin sağlığı ve hoşnutluğu için temel bir faktör durumundadır. Hayvanlar yatma durumunda ruminasyon faaliyetlerini gerçekleştirir. Ayrıca ineğin memesinden %24 oranında daha fazla kan geçişi de olur ve bu sayede yatma periyotlarının uzaması ineğin daha fazla süt üretmesini destekleme anlamına da gelir. İneklerin yatma pozisyonları Hareket özgürlüğünü kısıtlanmamış Her çeşit…

Kraiburg Türkiye

Hayvan refahı için merak konforunu ahırlar taşımak hedefi olan KRAIBURG dünya çapında ve yüksek kalitede hayvan altlık ve yatakları üretir. Hayvan yatakları garanti süresi 10 yıl olup kullanım süresi oldukça fazladır.