Besi ahır dizaynı

Sığır yetiştiriciliğinde en önemli çevre koşullarında birisi barınakların durumu ve uygun barınak tipi seçimidir.

Barınak sistemi seçiminde etkili ve önemli faktörlerden birisi iklimdir. Besi için en uygun sıcaklık +4 C ila +24 C arasındadır. -20 C’nin altı ile +32 C’nin üstü ise arzu edilmeyen sıcaklıklardır. Süt inekçiliğinde ise sıcaklık +10 C ile +24 C arasındadır.

Bir diğer göz önüne alınması gereken unsurda sermaye miktarıdır. Sermayenin tümü barınak yapımına aktarılmamalı, barınak yaptıktan sonra işletme sermayesi içinde para gerekecektir. Onun için en ekonomik şartları sağlayan barınak tipi seçilmelidir.

Kapalı Sistem / Yarı Açık Sistem / Açık Sistem -Serbest -Bağlı duraklı – Serbest duraklı olmak üzere 3’e ayrılır

 • Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yarı açık sistem ve açık sistem seçilebilir.
 • Ancak bu bölgelerin özellik arz eden sert iklim karakterli yörelerinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde kapalı sistem tercih edilebilir.
 • Sabit bağlama ve hareketsizlik sığırın hastalıklara karşı direncini çoğaltır.
 • Özellikle uzun süreli besilerde romatizmal eklem hastalıkları ve kemik bozuklukları şekillenir. Bu durum sığırın yem yemesini etkiler ve canlı ağırlık artış hızını yavaşlatır.
 • Sığırların önünde otomatik suluk mevcut değilse su içmeleri kısıtlanır.
 • Yaz aylarında sıcak bölgelerde besi yapma mümkün değildir.
 • Bu tip ahırlarda sığırlar bağlandığından, sığırların kontrolü kolaydır
 • Ahırın temizliği daha kolaydır.
 • Her sığırın canlı ağırlığına göre hesap edilen yem miktarı kontrollü bir şekilde verilebilir.
 • Sığır tamamen hareketsiz olduğundan karkasları daha fazla yağlı olur.
 • Buna bağlı olarak ta et randımanları, serbest dolaşımlı ahırlarda beslenen sığırlara oranla 2-3 puan daha yüksek olur.
 • Ahır yapımı için fazla yatırım gerektirmez. Kapalı ahırlara oranla en az %70 daha ucuza yapılabilir.
 • İşçilik giderleri çok azdır.
 • Bu sistemde yılın 12 ayı besi yapılabilir.
 • Sığır sağlığına çok uygundur. Sığırlar hastalıklara dirençli olurlar. Sığırlarda tırnak uzamaları şekillenmez. Ayak ve eklem hastalıkları çok az görülür.
 • Bu sistemde sığırlar yemleri iştahla yerler ve canlı ağırlık artış hızları daha fazla olur.
 • Bu tip ahırlarda beslenmiş sığırların karkasları daha kaliteli olur.
 • Karkasları aşırı yağlı değildir.
 • Açık sistemde kış soğuklarında hayvanın hastalanmasından korkulur. Ancak uygun besleme koşulları ile -17 C de bile yeterli canlı ağırlık artışı sağlanabilir. Ancak hayvan biraz daha fazla yem tüketerek bu soğukla mücadeleye çalışır -30 C den sonra önlem alınması gerekir.