Yükseltilmiş yem yolu

Yükseltilmiş yem yolu kullanımı avantajları

Yükseltilmiş yem yolu zemini sayesinde dar yürüyüş alanı (koridoru) ile daha düşük emisyon sağlanırken, sıyırıcı daha sık, ama düşük maliyetle çalışabilir.Aynı zamanda hayvanın yem yeme süresince dışkı ve gübreden uzaklaşması sağlanır ve ayakları kuru alanda kalır.

yükseltilmiş yem yolu 2

Beton olan yem yolu zeminlerde, yem alan ve ayakta bekleyen hayvanların hayvanın ayak ve tırnaklarına fazla yük binerken, yan tırnak üzerine daha fazla yük biner. Yem yolu üzerinde kauçuk zemin ile Yükseltilmiş yem yolu zemini için KRAIBURG LENTA model yem yolu kauçuğu önerilir.

Yem yolu, yem tablalarında yemleme sırasında hayvanların saldırganlığını azaltır. Yüksek (ranking) hiyerarşi  hayvanlar tarafından rahatsız edilmeden yem alabilmesini sağlar.

yükseltilmiş yem yolu şema
Beslenme alanları: yemlikler / yem yolu

DAİMİ KONFOR

Ayakta durmak inekler için pek tercih edilmeyen bir davranış biçimidir, çünkü ineklerin ataları genellikle yiyecek aramak için hereket ediyor, geviş getirmek için yatıyorlardı. Ancak ahır koşullarında ayakta durmak kaçınılmazdır. İnekler yatak konforu sınırlı olduğu durumlarda beslenme ve sağım süresinin yanısıra 8 saat kadar ayakta dururlar,. Yatak koşullarının uygun olduğu durumlarda, inekler yaklaşık 4 saat ayakta durur – Eğer ayakta durma koşulları uygun ise bu süre Kabul edilebilir.

Ayakta dururken tırnak ve ayak sağlığı göz önüne alınmalı,zemin yumuşak,kuru ve hijyenik olmalı.

Beslenme sırasında duruş konforu

  • Beslenme alanlarında tırnak hastalıklarının azalması
  • Zayıf hayvanların daha az besi alanı dışına itilmesi
  • Sıyırıcının hayvanları beslenirken rahatsız etmeden ve yüksek frekans ile çalışması (kaynak:İsviçre çalışması Bergsten, C., 2002)

BESLENME ALANI

  • Ense demiri yüksekliği: Zeminin en az 150 – 160 cm üzerinde olmalı, ense’ye temas etmemeli.
  • Beslenme alan genişliği: Her inek için en az 75 cm olmalı

Beslenme alanları ve yemlik dizaynında tavsiye edilen standart ölçüler (Wandel, 2006).
yükseltilmiş ve ayırıcılar ile bölünmüş yemliklerde hayvanların itişmeleri oldukça azalmıştır.

Dizayn:

Yükseltilmiş yemlik
  • Otomatik yem kilidi
  • Basit boru çubuk, bireysel ve ek yeri olmamalı
  • Yükseltilmiş yemlik (sağ taraftaki resime bakınız )
  • Kuru ve yeterince yüksek ahır yem yolu zemini

YÜKSELTİLMİŞ YEM YOLUNUN SOSYAL VE BESLENME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Yükseltilmiş yemliklerin yem tüketimine olumlu bir katkısı vardır, düşük statülü hayvanlar daha az yemlik dışına itilirler; hayvanlar yem alanında boş yere zaman harcamamış olurlar (De Vries et al., 2006)

Günümüzün sağmal ahırlarında her bir ineğin yem alanının 61 cm genişlikte olması yeterli kabul edilmektedir. Otomatik boyun kilidi olan yerler için ise 70 cm genişlik hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, önceki çalışmalar, mevcut kullanım alanının artırmasının yer değiştirmeleri azaltabileceğini ve özellikle düşük sıralama hayvanların bu avantajdan yararlanabileceğini göstermektedir. Yüksek yem yollarının tırnak sağlık üzerinde olumlu etki olduğu uzun yılların deneyimi göstermektedir.

Araştırmanın amacı:
Hedefin ilk amacı yem tablasındaki kullanılabilen alanın artırılmasının yer değiştirme sıklığı ve yem tüketimi üzerine etkisini tespit etmek. Ikini amaç ise bölmelerin (feedstalls) hayvanlara ek koruma sağlayabilir olup olmadığını öğrenmek.

Prosedür:
Yarı serbest sitem ahırı olan British Columbia üniversitesinde 24 Holstein ineğinden (9 düve incelenmiştir). Inekler laktasyon süresi uzunluğuna ve süt verimi dikkate alınarak eşit olarak 3 guruba ayrılmıştır:
a) 0.64 m beslenme alanı genişliği/inek
b) 0.92 m beslenme alanı genişliği/inek
c) 0.87 m beslenme alanı genişliği/inek ve yükseltilmiş yem yolu

Sonuçlar:
Daha geniş yem alanı rahatsız edilmeden, strese girmeden daha fazla yem alımına katkı sağlar, bu sayede zayıf ve güçsüz hayvanların beslenmesi daha kolay olur. yer değiştirmeler ve yeme sürelerine ilişkin en iyi sonuçlar yükseltilmiş yem yolları feedstalls ile elde edilir!