Hayvanlarda beslenme kaynaklı ayak problemi

Hayvanlarda beslenme kaynaklı ayak problemi sorunları sıkça karşılaştığımız ve ciddi ekonomik kayıplar verdiren bir sorundur

Bu problemin sebepleri: Tırnak problemlerinin % 40 beslenme (yem ve rasyondan), %30 ise ahır zeminlerindeki ıslaklık ve dışkıdan, % 20 ise sert ve pürüzlü zemin yüzeylerinden, % 10 ise genetik veya hayvanın fiziksel yapısından kaynaklanmaktadır.
Bunları doğru yöneterek birkaç ay içinde % 80 oranında azaltabilirsiniz. Her tırnak hastalığının ve her bir topallığın avrupa’daki ortalama maliyeti 350- €.

Ahır ve Zeminden kaynaklanan topallık ve ayak problemi

 • Tırtıklı yapılmış beton yüzeyler
 • Hayvanların gezinti alanındaki basamaklar
 • Aşırı kaygan zeminler
 • Islak ve dışkılı (gübreli) ahır zeminleri.
 • Hayvanların yatacağı yumuşak ve esnek zemin olmayışı
 • Aşırı kalabalık hayvan grupları.

Hayvanlarda beslenme kaynaklı ayak problemi

 • Aşırı kesif yem kullanımı.
 • Küflenmiş Silajlar
 • İnce kıyılmış Silaj
 • İnce kıyılmış karma yem
 • Düşük kuru maddeli Silajlar
 • Kaba kesif yem dengesizligi
 • Yetersiz mineral madde
 • Hızlı yıkılabilen nişasta kaynakları
 • Akşamdan hazırlanan ve bekletilen yem karışımları
 • Yemlerin hayvanların önünde uzun süre bekleyerek bozunması. Doğru yem ve rasyon kullanıldığında iyi sonuçlar alınır ama yanlış zamanda ve yanlış miktarda yem kullanıldığında’da ayak problemlerine sebep olup topallığa yol açabilir.
  Besi bitirme yemi olarak adlandırdığımız fabrika yemleri kullanan yetiştiricilerimiz hayvanlara verecekleri miktarın %50 sini besi bitirme yemi vererek kalan kısmını arpa Flack yahut mısır Flack ile tamamlıyorlar.
  Ancak fabrika (besi bitirme) yeminde neredeyse %40 oranında arpa yahut mısır zaten var. Bir de siz üstüne takviye yaptığınızda hızlı yıkılabilen ve yüksek enerjili bir yem yapmış ve hayvanlarınıza sunmuş oluyorsunuz ki buda hayvanların topallık oluşması için uygun ortam hazırlıyor.

Halk arasında; sanayi yemi, fabrika yemi, karma yem diye bilinen kesif yemin tarifini ise şöyle yapabiliriz; verildiği hayvanın ileride kendisinden beklenen verime göre, yaşamasını, büyümesini ve gelişmesini temin eden, verim devresinde yaşamasını etkilemeden, en çok ve en kaliteli ürün vermesini sağlayan, birçok hastalıktan koruyan, sağlığına dokunmayan, denemeler sonucu ortaya çıkan en yeni bilgilerle birden fazla ve yeteri kadar hammaddenin karışımıdır. KESİF yem yapımında kullanılan hammaddeler; mısır, buğday, arpa, çavdar gibi tahıl daneleri, pamuk küspesi, soya küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi, buğday kepeği, melas gibi tarımsal endüstri yan ürünleri kullanılmaktadır. Bunların yanında verileceği hayvana ve verimine direk etkisi olan vitaminler, mineral maddeler, koruyucular, büyütme etmenleri de karmaya girmektedir.

Bu şekilde olan hayvanlar için sadece kaliteli kaba yem verilmeli.
(Dört santimlik partikül büyüklüğü olan yonca gibi kaliteli kaba yemlerin rasyonda yer alması magnezyum oksit ve sodyum bikarbonat gibi malzemelerin bir profesyonel nezaretinde hayvanlara belli bir süre için verilmesi Çözüm olarak önerilebilir)
Hayvanınızda böyle bir problem oluşmaya başladığını nasıl anlarız?
Hayvanlar geviş getirmelidir : Sağlıklı bir büyükbaş hayvan ağzına aldığı her bir geviş lokmasını en az 50 defa çiğnemelidir 50’nin altına düşmüşse yukarıda bahsettiğimiz problemlerden bir tanesi ile karşı karşıyadır demektir.