Hayvan yatak malzemeleri ve maliyetleri

on

Ahır Duraklarında; hayvan yatak malzemeleri ve maliyetleri: Kum/ sap saman/ kauçuk yatak mukayeseleri.

Kum kullanımın olumlu tarafları:
Hayvanın vücudunu çok iyi bir şekilde uygundur.
Organik materyal olduğu için bakterilerin gelişmesi düşüktür (ancak dikkate alınmalıdır ki, sağım hanelerdeki hijyene etkisi ile enfeksiyonların yayılmasında önemli role sahiptir)
Temiz hayvanlar.
Ekonomik olarak ilk yatırım maliyeti düşüktür.
Kum Kullanımın olumsuz tarafları:
Yürüme yolları üzerinde kalan kum yüzünden kayma direnci artırır.
Yalıtım özelliği kötü olduğundan düşük sıcaklıklarda problem yaratmaktadır. Enerji kaybı ve (azalan yatma periyotları) süt veriminde düşme.
Düşük kaliteli kum taş içerir ve bu taşlar tırnakların arasına saplanır ayrıca hayvanların bacaklarını yaralar.
Kum ineğin memesine yapışabilir ve kumdan kurtulması kalay olmayabilir.
Teknik açıdan
Durak içlerine yerleştirilmiş kum gübre çukurunu tamamen dolduracaktır.
Pahalı teknoloji sıyırıcı ve gübre çukurları için pahalı teknoloji gerektiren taşıtlar gerekli olacaktır.
Kumun yapısal özelliği çok aşındırıcıdır, flushing sistemi ile temizleme yöntemlerinde beton tabakasının daha kalın olmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kumun geri kullanımı, gübre ve kumu ayırmada özel süzgeç sistemine gereksinim vardır
Flushing sisteminde ve bol hacimli su olduğu takdire, nemlenmiş ve temizlenmiş olacaktır.
Izgaralı zeminler ile kombinasyonu mümkün değildir.
Sıyırıcı sistemleri, ahır ekipmanları, pompa vesaire kısa bir sure sonra yüksek aşınmadan dolayı yıpranacaktır!  Sıyrığının zinciri çok sık değişmelidir. ( yılda bir kere)
Kum, sağımhane ekipmanlarının da yıpranmasına ve aşınmasına sebep olacaktır.

Ekonomik açıdan
Duraklarda azalan kumu telafi etmek amacı ile her inek için ve günlük 10-25 kg. Eklenmesi gerektir.  Bu fazla iş ve materyal manasındadır.
Kumun günlük tüketimini azaltmak amacı ile Amerika da barınaklara eski lastikler veya kauçuk matlar konulur (fakat ikna edici çözüm değildir)
Gübreden kum ayrıştırılmadıkça Bio-gaz ve enerji üretimi mümkün değildir

YATAK ALAN MALZEMELERİ MALİYETLERİ

SAP-SAMAN ( Çukur) ile YUMUŞAK DURAK ( Yükseltilmiş) YATAK MUKAYESESİ
ÇUKUR TİP SAP SAMAN DURAK Yıllık maliyet
SAMAN   260 kg/inek 30-Euro/Ton            7,80 €
LIME     260 kg/inek 35-Euro/Ton               9,10 €
İNDİRME VE SERME       10 Dk. /inek 12-Euro/saat.   2,00 €
ALTLIK SAMAN              20 Dk./inek 12-Euro/saat.    4,00 €
YATAK BAKIMI DÜZENİ  245 Dk./inek 12-Euro/saat. 49,00 €

TOPLAM YILLIK MALİYET                      71,90 €      

YÜKSELTİLMİŞ YUMUŞAK DURAK Yıllık maliyet

SENTETİK ALTLIK            170 Euro/Durak 8 yıl kullanım ömür.    21,25 €
İNCE KIYIM SAP             40 kg/a 0,18-Euro/kg                  7,20 €
TALAŞ ( alternatif)          0,53 M3/a 8-Euro/M3                4,25 €
ALTLIK SAMAN              10 Dk./inek 12-Euro/saat.          2,00 €
YATAK BAKIMI DÜZENİ  60-90 Dk./inek 12-Euro/saat.    18,00 €
 TOPLAM YILLIK MALİYET                         48,45 €
Kaynak: Heidenreich Thomas,oral presentation at LFL saxonia,Köllitsch,Germany 2007