Ahır tasarımı

Hayvan refahı için ahır tasarımında dikkat edilmesi gereken 6 önemli nokta

  1. Havadar bir ortam
  2. Suya rahat erişim
  3. Yeme rahat erişim
  4. Temizlik ve hijyen
  5. Kuru zemin
  6. Yumuşak zemin.

Ahır inşası sırasında maliyeti azaltmak düşüncesi ahır genişliğinde ufak tefek değişikler başlangıçta hesaplamada mantıklı gelebilmektedir. Bu ufak değişiklik maliyette önemli avantajlarda içeriyor olabilir.
Her durak genişliğinde 5 cm azaltmadan bir şey çıkmaz düşüncesi ile hesap yapıldığında dört duraklı bir ahırda 20 cm azalma demek olmaktadır. Bu maliyette az bir fark demek olsada sığır gönencesi ve hayvan davranışları üzerinde etkiler yaratacak beklide ahır durak kullanımı olumsuz etkileyecek bir karar olacaktır.

Hayvanların yaşlarına göre durak boyutları.

Ahır yüksekliği

Yan duvarların yüksekliğini azaltmak maliyet düşürmede önerilen bir diğer metodu oluşturmaktadır. Bazı durumlarda da  ahır inşaatını üstlenen kişi milimetrik ölçülerde hoşlanmaz ve bunları sürekli değiştirme önerileri getirir.  Ancak çatı açıklığı ve yan duvar yüksekliğinin değiştirilmesi havalandırma sisteminde büyük değişiklik yaratmaktadır.
İdeal bir tavan yüksekliğinde ineğe hava giriş çıkışı için daha çok hacim kalır. Ayrıca, esinti ile toz, nem gibi istenmeyen özelliklerin inek etrafından uzaklaşması da sağlanış olur. Ayrıca yüksek tavan radiant enerjiye karşı da avantaj sağlamış olur.

Minimum yan duvar yüksekliği 12 feet dir ancak,  14 feet daha çok avantaja sahiptir ılıman yerlerde bu ölçünün  16 feet olması önerilir.

Ayrıca tavandaki açıklığüın ve tavan eğimininde uygun ölçülwerd eolması büyük önem arz eder. Halen her 12 inch ahır genişliğne 4/12 — 4 inches  eğim önerilmektedir. Çatıdaki açıklığın ise her 10 feet ahır genişiliği için  3 inches açıklığa gerek vardır.

Geçit yeri sayısı

Ahır içinde birkaç tane daha durak olmasını sağlamak için geçit yerleri sayısını azaltmak veya geçit yeri ölçüsünde azaltmaya gitmek genel de yapılan bir uygulamadır. Ahır içinde hayvanlar için bunu anlamı suya ve yeme gitmek için daha az yer olması ve yemlik ve suluklara uzak mesafedeki duraktan yemlik suluklara ulaşmak için daha çok mesafe kat etmesi demektir Ayrıca dominant inek sıcak yaz aylarında buralara hakim duruma geçip diğerlerinin yem ve sudan faydalanmasında önemli aksamalara neden olabilmektedir.

Hedef: genellikle her bölmedeki inekler için bölmenin her iki ucunda ve birde orta olmak üzere 3 geçit yeri olması ve her 100 de  bir geçit yeri olması önerilmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda ahır içinde her 60-80 feet de bir geçit yeri bırakılmasını göstermektedir.

Geniş geçiş yeri genişliği Crossovers 14 feet olmalıdır.  Yapılan çalışmakarda orta geçit yerinin daha çok kullanıldığı ve yaklaşık suluklara gelen inekelrin %40 nın orta geçit yolunu tercih ettikelrini bildirmektedirler.

Ahır zemin özellikleri

Ahır yapımın sırasında özellikle ahır zemin detayları ve zemin özelliği  yapılan bu zeminde hayvanın güvenle yürümesi için ahırlarda çok büyük fark yaratmaktadır
İnek güvenle yürüyebileceği bir zemin ister. 2 inch arayla zeminde oluklar açılmış olması bu güvenli yürüme alanın temin etmektedir. Burada yapılacak oluklarında inek ağırlığını kaldıracak ve hemen dökülmeyecek kalitede betonla yapılması gerekir.

Ahır konumu

Ahır yerleşim önü ahır için uygun ortam temininde çok büyük öneme sahiptir. Ahırda perde kullanarak güneşi kesmek mümkün gibi düşünceler varsa da bu gibi düşüncelerin doğru olmadığı ve ahır yerleşim yönünün en büyük etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.
Doğu batı yönünde yerleşim, hakim esintilerden faydalanma, maksimum gölge temini, direkt gün ışına maruz kalmama ve sıcaklık stresi etkisini minimize etmesi gibi özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir.

Ahır içi yerleşim planı tercihi

Ahır içi tasarında kişisel tercihler ve iş idaresinde alınacak karalar etkindir. 6 sıralı bir ahır içi tasarımı tercihi söz konusu ise, inek sayısı maksimum yapılabilir ancak halen aşılama, yapay tohumlama gebelik kontrolü ve diğer bazı bireysel işlemler için kilit sistemlerinin kullanılma durumları söz konusudur. Maksimum durak sayısında bu kilit sisteminin sayısında azalma veya boyutlarına azalma ihtimalinde hayvanlara için stres oluşması söz konusu olabilmektedir.
Eğer 6 sıralı ahır planı tercih ediliyorsa bu durumda bireysel işlemler için ayrı bir yer planlanması gerekmektedir.  , ineklerinin baş sıkışması veya kıvrılmaması için  kilit sistemlerinin genişliğinin 27-30 inch olması önerilmektedir.

Çeşitli yemleme şekillerine ve yaşa göre hayvan başına ayrılacak minimum yemlik uzunluğu

Yataklık ve gübrelik sistemleri

Gübre temizlik sistemleri ve yataklık materyali her sistemde aynı sonucu vermeyebilmektedir. Ahırın öncelikle ineklerin yapısına uygun ölçülerde ve yapıda tasarlanmış olması gerekmektedir. Bu tercihte uygun yataklık materyali tercihi de dahildir. Özellikle kum ataklık kullanımı durumunda daha da detaylı planlama gerekmektedir.