Ahır Aydınlatması ve inek üretkenliği üzerine etkisi

 Daha iyi ışık, daha iyi yaşam Refah ve karlılık:

Ahır aydınlatması ve sağmal inek üretkenliği üzerine etkisi,
Bir çiftçi olarak günlük endişeleriniz, hayvanlarınızın refahı ve üretkenliğidir. Hayvanlarınızın sağlığı, öncelikler listenizde önemli bir konudur. Refah ve kârlılık arasında denge için kurmak için doğru seçimler yapılmalıdır. Aydınlatma konusu ise belki de hiç düşünmediğiniz bir konu olmakla beraber, barınak aydınlatma ekipmanı hayvanlar için vazgeçilmez bir bileşenidir. İyi ışık olmadan işinizi düzgün yapamazsınız ve sığırlarınızın sağlık durumunu gösteren hayati sinyallere göz yumamazsınız. Işığın süt üretimini ne denli etkileyebileceğini biliyor musunuz?

Daha fazla ışık daha fazla süt:

Wageningen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, gündüzleri en azından 150 lüks olan ışık seviyeleri ile optimal hayvan refahı elde edildiğini göstermektedir. En az 150 lüks gün ışığı aydınlanmasından sonra 8 saatlik (en fazla 5 lüks) bir karanlık sayılacak16 saatlik bir aydınlatma rejimi sığırların hem refahını hem de üretkenliğini artıracaktır. Ahırda doğru aydınlatma, optimum inek verimliliği sağlar, Örn. Süt üretimi: Ahırda uygun aydınlatma (100-200 lux gerekmektedir) süt üretiminde % 6 ila 10 artış sağlayabileceği. İspatlanmıştır  (Kaynak: http://www.lely.com/en/housing/lighting-system_2/light-for-cows)

Doğru ışıklandırma

Süt sığırlarında aydınlatmanın etkileri üzerine yapılan bağımsız araştırmanın 1978’den beri gerçekleştirildiğinin bilmekte yarar vardır. Süt sığırlarının sağlığı, doğurganlığı, refahı ve verimliliği üzerinde ışık yoğunluğunun ve süresinin önemli etkisi olduğunu bilinmektedir. İyi aydınlatma ve ışığın sağmal hayvan hormon seviyelerini etkileyerek süt verimini %15 oranında artmasını sağlayabildiği iyi bilinmektedir. Ancak hayvan barınağındaki düzgün, eşit aydınlatmanın verimliliği artırdığı ve östrus üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ve kızgınlığın daha kolay fark edilmesini sağladığı bilinmemektedir. Buzağılama aralığı, doğru aydınlatma rejimi ve ışık seviyeleri kullanılarak azaltılabilir. Hastalık belirtileri daha erken bir aşamada da tespit edilebilir. Başka bir deyişle: Doğru ışıklandırma, hayvanların sağlıklı ve aktif olmasını sağlayacaktır.

gın etkisi melatomin

Süt sığırları yüksek basınçlı sodyum ve metal halidleri halojenleri ayırt edemez, bu nedenle ışığın yoğunluğu ve süresi önemlidir. Araştırmalar, minimum ışık seviyesinin 150 lux olması gerektiğini gösteriyor. En az 150 lüks, ardından 8 saatlik (maksimum 5 lux) karanlık ile 16 saatlik ışıklandırma rejimi, yukarıda bahsedilen olumlu yararlar sağlayacaktır.Gün ışığının uzunluğunu arttırmak için aydınlatmanın kullanılması melatonin üretimini etkiler. Melatonin uyku hormonu olarak da bilinir. Işık melatonin üretimini inhibe eder ve karanlıkta hızlanır. Başka bir deyişle, daha uzun ışık dönemleri daha az uyku hormonu ve daha sağlıklı, daha aktif inek anlamına gelir. Yukarıda açıklanan aydınlatma rejimi, uzun yaz günlerini, ineğin doğal olarak en aktif olduğu günleri taklit eder ve daha fazla yem alımı ile daha yüksek verim sağlar.
Özetle, 150 ila 200 lüks seviyesinde 16 saatlik bir ışık ile ardından 8 saatlik karanlık rejimi, süt ineklerinde aşağıdaki sonuçları üretmektedir:

  • %15’e varan daha fazla süt
  • Daha fazla doğurganlık
  • Daha iyi östrus tespiti
  • Daha kısa buzağılama aralıkları
  • Daha kolay hastalık tespiti

Uygun olmayan bir ışık seviyesi veya aydınlatma rejimi, hayvanlarınızın sağlığı, performansı ve refahı için etkileri olabilir. Bu nedenle, hayvanlar ahırlarınız için aydınlatma satın alma kararı vermeden önce daima tavsiye isteyin.
İneklerde verimlilik üzerindeki ışık yoğunluğu etkisi ile ilgili çeşitli çalışma sonuçlarının özeti

  1. Uzun gün fotoperiod (16 saat / gün) sonuçları Artan süt verimi , ancak: kısa gün fotoperiyod kuru dönem aşamasında uygulanabiliyorsa.
  2. Düvelerde ergenliğe geçişte uzun gün (16 saat / gün) fotoperioduna maruz kalmalıdır böylece meme parankiminde gelişimini destekler.
  3. Gebeliğin son 60 gününde, düve ve kuru dönedekiler kısa fotoperiyoda maruz kalmalılar (8 saat/gün), böylece bir sonraki laktasyonda süt üretimi maksimize ve geçiş sırasında bağışıklık sistemini güçlendirir..
  4. Kayıtlı referanslara göre, uzun foto perıyodun etkileri ortalama 3 veya 4 haftadan sonra belirmektedir.

Yapılan 10 adet çalışma sonucunda fotoperiyodun süt üretimine katkısı:
     8-13 saat ışık/gün         16-18 S ışık/gün
Endokrin Hormonal sistem
IGF-I hormon düzeyi yükseldikçe Melatonin seviyesi, azalıyor. Bu inek aktivitelerini uyarır ve böylece süt üretimini artırır. Melatonin: aktivite azalmasına ve fazla yorgunluğa neden olur. ışık ise, melatonin hormonu salgılanmasını azaltır. Düşük melatonin salgılanması süt ineğinin potansiyelini süt üretimini artırır. Gün ışığı süresini arttırmak için aydınlatmanın kullanılması uyku hormonunu olan melatoninin salgılanmasını etkiler: Işık, melatonin üretimini inhibe eder ve karanlık hızlandırır: daha uzun süre ışık, daha az uyku hormonu ile daha sağlıklı ve aktif inekler demektir. Bu aydınlatma rejimi etkili bir şekilde ilkbaharın uzun günlerini taklit eder ki bu zamanlarda ineklerin doğal olarak en aktif zamanıdır. Sonuç: daha iyi yem tüketimi ve daha yüksek üretim. Uygun olmayan bir ışık seviyesi veya aydınlatma rejimi, hayvanlarınızın sağlığı, performansı ve refahını doğrudan etkiler.
Daha az melatonin (= daha çok ışık) ineğin üretim kapasitesini artırır!
Uzun fotoperiyodun süt üretimine pozitif etkisi!
Kırmızı ışığın etkisi
Bilimsel araştırmalara, göre süt sığırları kırmızı ışığı çok az algılar ve bu nedenle gece dinlenirken bu ışıktan rahatsız olmaz. Kırmızı LED lamba sayesinde karanlıkta sığırlarınızı rahatsız etmeden ve hormon dengesini bozmadan gözlemleyebilirsiniz.