Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı

Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı maliyetleri ve önleyici sistemler:

Hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı doğru yapılmadığında işletmelerinde en büyük masrafların başında tedavi ve bakım giderleri ile hastalık ile mücadele gelir. Bu hastalıklarda, mastitis problemleri ve ayak hastalıklarıdır. Hayvanların sürüden istem dışı olarak atılmalarına yol açan en önemli problemlerin başında da genelde ayak ve tırnak problemleri ile ortaya çıkan topallıklar gelmektedir.
Ayak ve tırnaklardaki problemler tedavi edilmedikçe hayvanlara sıkıntı vermekte, onların yürümelerine, yem yemelerine, merada gezinmelerine mani olmakta ve sonuçta hayvanların süt, et ve döl verimlerinin azalmasına, üreme problemleri, sürü dışına çıkarılmalarına hatta ölümlerine dahi neden olabilmektedir.

Ayak hastalıklarıyla mücadelede en etkin yol düzenli tırnak kontrolü ve tırnak bakımıdır. Çiftliklerin endüstrileşmesi, sürü büyüklüğü, ahır zeminlerinin sert beton olması ve zeminlerin nemli ve dışkı ile dolu olması sebebi ile hayvan ayakları doğrudan yoğun baskı ve hastalıklar için çok elverişli ortam yaratış olur.Tırnak problemlerinin % 40 yem ve rasyonlardan, %30 ise ahır zeminlerindeki ıslaklık ve dışkı olmasından, % 20 ise sert ve pürüzlü zeminlerden, % 10 ise genetik veya hayvanın fiziksel yapısından kaynaklanmaktadır.
Bunları doğru yöneterek birkaç ay içinde % 80 oranında azaltabilirsiniz. Her tırnak hastalığının ve her bir topallığın avrupadaki ortalama maliyeti 350- €.

Türkiye’de konunun ekonomik boyutu henüz yeterince anlaşılmamış olup, düzenli tırnak bakımı yaptıran işletme sayısı yok denecek kadar azdır.

Her hayvanın yılda en az 2 defa tırnaklarının kesilmesi ve bakımı yapılması gereklidir. Sadece sağlıklı hayvanların tırnak bakımı hayvan başı yıllık ortalama 10-€ maliyeti olmaktadır. Dünyada da birçok yetiştirici tırnak bakımını sürünün geleceği için yapılmış bir külfet ve ek bir masraf olarak değil yatırım olarak görmelidir.

  • Kaba bir hesap ile 100 hayvan sahibi işletme yılda 100×10-€= 10.000-€ masraf yapması gerekir ( hiç bir hayvanda tırnak hastalığı yok kabul edersek)

Genel bir gözlem sonucu topallık oranının en az %10 olduğu dahi kabul edilirse

  • Topal hayvan sayısı başına ek tedavi giderleri 10 x 100-€ = 1000-€
  • Topal hayvan sebebi ile hayvan başına süt kaybı 10 x 150-€ =1500-€

Toplamda iyimser bir rakam ile 12.500-€ yıllık tırnak bakım ve tedavi giderleri tutmaktadır.

1-100 başlık bir barınakta buluna toplam beton yürüyüş yolları hayvan başına 10,5 m2 ve toplamda 1050m2
2-yatak alanları 2,2 m2 ve doğumhane vs 1,0 m2 toplamda 13,7 m2

Çözüm : 1300 m2 beton alan nasıl tırnak dostu olur?