Besi barınakları

on

Besi barınakları ve ahırların dizaynı:

Sığır yetiştiriciliğinde en önemli çevre koşullarında birisi barınakların durumu ve uygun barınak tipi seçimidir.Barınak sistemi seçiminde etkili ve önemli faktörlerden birisi iklimdir. Besi barınakları için en uygun sıcaklık +4 C ila +24 C arasındadır. -20 C’nin altı ile +32 C’nin üstü ise arzu edilmeyen sıcaklıklardır. Süt inekçiliğinde ise sıcaklık +10 C ile +24 C arasındadır. Bir diğer göz önüne alınması gereken unsurda sermaye miktarıdır. Sermayenin tümü barınak yapımına aktarılmamalı, barınak yapıldıktan sonra işletme sermayesi içinde para gerekecektir. Onun için en ekonomik şartları sağlayan barınak tipi seçilmelidir.

Bunun içinde işletmenin yararlanacağı çayır mera varlığı ve kaba ve kesif yem üretim olanakları göz önünde bulundurulmalı, Bir işletmenin giderlerinin % 65-70’i yem girdisi tutmaktadır. Bu durumda girdi maliyetlerini aşağıya çekmek işletmenin ekonomik üretim yapmasını sağlamak için yem üretimini işletmenin kendisinin gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Her besi danası yaşama bir buzağı olarak başladığına göre, bu işin ekonomisi de buzağı kaybetmemekle başlayacaktır. Özkaynaklarımıza sahip çıkmanın ve karlı bir işletmeciliğin temeli buzağıların sağlıklı olmasıyla başlar. Çiftçilerimiz buzağılarını güç doğum, pneumoni (zatürre), septisemi ve ishal gibi sebeplerle kaybetmezlerse ve besi materyalimizin ana kaynağı sağlıklı olursa ekonomik besicilik için iyi bir başlangıç yapmış oluruz. Güç doğum ile olan buzağı kayıplarını güç doğuma neden olmadığı ispatlanmış boğa spermalarını kullanarak, septisemi, zatürre gibi problemlerden olan kayıpları aşı ve antiserumlar uygulayarak önleyebiliriz.(Bovine Pili Shield – Bovi Sera) İshal ve pneumoni (zatürre) gibi hastalıkları geçiren buzağılar bunlardan kurtulsalar bile hiçbir zaman gerçek verim düzeylerine ulaşamazlar.

Önce coğrafi ve iklim özellikleri dikkate alınmalı buna göre hangi sistemin uygun olacağı değerlendirilmelidir.  Genelde 1- Kapalı Sistem ahırlar 2- Yarı Açık Sistem ahırlar 3- Serbest Sistem- Meralar kullanılmaktadır.

Yaz aylarında sıcak bölgelerde besi yapma mümkün değildir. Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarı açık sistem ve açık sistem seçilebilir.Ancak bu bölgelerin özellik arz eden sert iklim karakterli yörelerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde kapalı sistem tercih edilebilir.

Kapalı ve yarı açık ahır sistemlerinde, Ahır dizaynı  1- Bağlı duraklı 2- Serbest duraklı 3-Padok olmak üzere 3 şekilde yapılabilir.

Ön uyarılar:
2. Seçilmiş mevzuat ve standartlar
3. Hayvanların hak talepleri
4. Alan tahsisi programı
5. İşlevsel fonksiyonel alanlar
6. Serbest ahır sistemleri
7. Dağınık hayvancılık sistemleri
8. Özel alanlar ve ahır ekipmanları.

Bağlı tip sistem :

Ahır yapımı için fazla yatırım gerektirmez. Kapalı ahırlara oranla en az %70 daha ucuza yapılabilir. İşçilik giderleri çok azdır. Bu sistemde yılın 12 ayı besi yapılabilir.Sabit bağlama ve hareketsizlik sığırın hastalıklara karşı direncini çoğaltır. Özellikle uzun süreli besilerde romatizmal eklem hastalıkları ve kemik bozuklukları şekillenir. Bu durum sığırın yem yemesini etkiler ve canlı ağırlık artış hızını yavaşlatır.

Sığır tamamen hareketsiz olduğundan karkasları daha fazla yağlı olur.Buna bağlı olarak ta et randımanları, serbest dolaşımlı ahırlarda beslenen sığırlara oranla 2-3 puan daha yüksek olur. Bu tip ahırlarda sığırlar bağlandığından, sığırların kontrolü kolaydır.  Ahırın temizliği daha kolaydır.

Sığırların önünde otomatik suluk mevcut değilse su içmeleri kısıtlanır.Her sığırın canlı ağırlığına göre hesap edilen yem miktarı kontrollü bir şekilde verilebilir.Sığır sağlığına çok uygundur. Sığırlar hastalıklara dirençli olurlar. Sığırlarda tırnak uzamaları şekillenmez. Ayak ve eklem hastalıkları çok az görülür. Bu sistemde sığırlar yemleri iştahla yerler ve canlı ağırlık artış hızları daha fazla olur.Bu tip ahırlarda beslenmiş sığırların karkasları daha kaliteli olur.Karkasları aşırı yağlı değildir.

Açık sitemler MERA

Açık sistemde kış soğuklarında hayvanın hastalanmasından korkulur. Ancak uygun besleme koşulları ile -17 C de bile yeterli canlı ağırlık artışı sağlanabilir. Ancak hayvan biraz daha fazla yem tüketerek bu soğukla mücadeleye çalışır -30 C den sonra önlem alınması gerekir.